5 lat programu „Wspieramy Rodziny SOS”

Program „Wspieramy Rodziny SOS” pozwala na pomoc porzuconym i osieroconym dzieciom. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych i ułatwienie startu w dorosłe życie. W ramach projektu podopieczni Stowarzyszenia skorzystali między innymi z prawie 350 000 godzin dodatkowych lekcji z języków obcych oraz niemal miliona godzin zajęć sportowych.

Już od 5 lat Dr. Oetker angażuje się w pomoc dzieciom prowadząc wspólnie ze Stowarzyszeniem program „Wspieramy Rodziny SOS”. W ramach przedsięwzięcia firma finansuje zajęcia logopedyczne, terapie psychologiczne, kursy przedmiotowe, zawodowe, sportowe i inne aktywności pozwalające im dorosnąć w sprzyjających warunkach, wspierających ich rozwój. W Polsce pod opieką Stowarzyszenia znajduje się obecnie 1427 wychowanków. Są to dzieci porzucone i osierocone oraz te z rodzin zagrożonych rozpadem.

Z okazji jubileuszu autorzy programu „Wspieramy rodziny SOS” zorganizowali spotkanie w Cinema City w warszawskiej Galerii Mokotów. Na wydarzenie zaproszono rodziców z dziećmi, w tym dziennikarzy. Goście mieli okazję uczestniczyć w zbiórce materiałów szkolnych oraz warsztatach dekorowania piórników dla podopiecznych Stowarzyszenia. W spotkaniu, które zakończyło się projekcją filmu „Wakacje Mikołajka”, wzięli udział również podopieczni SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach. Uroczystość uświetnił duży tort przygotowany specjalnie na tę okazję.

Organizatorzy programu „Wspieramy Rodziny SOS” przedstawili również podsumowanie dotychczasowych wyników projektu. Zaproszeni na wydarzenie goście mogli się miedzy innymi dowiedzieć, że 174 dzieci zdecydowało się na udział w korepetycjach z przedmiotów ścisłych, 400 skorzystało z opieki pedagoga i psychologa, natomiast 49 ukończyło dodatkowe kursy, np. prawa jazdy.

Specjalne wydarzenie zorganizowano, aby przybliżyć temat akcji „Powrót do szkoły”, której celem jest zebranie pieniędzy na szkolne wyprawki i zajęcia edukacyjne dla dzieci wychowujących się w rodzinach SOS.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja dobroczynna, która działa na rzecz umacniania rodzin zagrożonych rozpadem oraz opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, z powodzeniem realizujemy swoją misję w Polsce już od 30 lat.

Od 2009 r. Dr.Oetker Polska wspiera finansowo Stowarzyszenie Wioski Dziecięce. W ramach współpracy realizowany jest program „Wspieramy Rodziny SOS”, którego celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży harmonijnego rozwoju oraz wyrównanie ich szans w zdobywaniu wykształcenia.

 

Cały komunikat prasowy jest dostępny po kliknięciu przycisku POBIERZ TEKST.