3-letnia lokata strukturyzowana w PKO Banku Polskim oparta na koszyku akcji spółek sektora energetycznego

KO Bank Polski rozpoczął subskrypcję nowej lokaty strukturyzowanej, której aktywem bazowym są akcje 6 spółek sektora energetycznego. Trzyletnia lokata, oprócz 100% gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji, daje możliwość dodatkowego zysku, uzależnionego od zachowania się cen akcji tych spółek. Subskrypcja potrwa do końca grudnia br.

Lokata strukturyzowana jest oparta na cenach akcji spółek działających na globalnym rynku energetycznym: Electricite de France SA, Duke Energy Corp., Iberdrola SA, Fortum OYJ, SSE PLC oraz E.ON SE. Koszyk ten zyskał w 2014 roku już 6,6%.

– Sektor energetyczny ma potencjał wzrostu, który powinien wynikać z jednej strony z dużo niższych niż średnie cen energii elektrycznej z ostatnich lat, z jakimi mamy do czynienia w Europie, z drugiej zaś strony z zachodzących zmian regulacyjnych, które powinny powodować wzrost cen energii. A wyższe ceny energii zazwyczaj oznaczają wyższe marże i tym samym zyski pośredników. Jednocześnie prognozowane przez Komisję Europejską przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Europie powinno sprzyjać większości sektorów gospodarki, w tym również sektorowi energetycznemu – podkreśla Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych w PKO Banku Polskim.

Zysk na koniec 3-letniego okresu jest uzależniony od średniej stopy zwrotu z akcji spółek wchodzących w skład koszyka w okresie od dnia początkowej obserwacji (8 stycznia 2015 r.) do dnia końcowej obserwacji  (22 grudnia 2017 r.), przy pełnej ochronie zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji. Minimalna kwota inwestycji w lokatę wynosi 2 tysiące złotych.

W dniu końcowej obserwacji wyliczone zostaną stopy zwrotu poszczególnych spółek wchodzących w skład koszyka. Jeżeli stopa zwrotu danej spółki przekroczy wartość z przedziału 15%-19%, zostanie ona ograniczona tą wartością. Ostateczna wartość z przedziału będąca podstawą do ustalenia maksymalnej wysokości zysku zostanie określona i podana do wiadomości klientów w terminie 5 dni roboczych od zakończenia okresu subskrypcji, czyli do 9 stycznia 2015 roku. Jeśli zaś stopa zwrotu będzie niższa niż przedział 15%-19%, zostaną uwzględnione zyski w ich nominalnych wartościach.

Lokatę strukturyzowaną można otworzyć w każdym z ponad 1200 oddziałów PKO Banku Polskiego pomiędzy 3 a 31 grudnia br. Produkt jest objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego według zasad BFG. Zysk z lokaty podlega 19-proc. podatkowi od zysków kapitałowych.

Więcej informacji o produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych oferowanych przez PKO Bank Polski można uzyskać na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl, w jednym z ponad 1200 oddziałów w całej Polsce lub za pośrednictwem Infolinii pod numerami: 801 302 302 (numer dla dzwoniących w kraju) lub 81 535 65 65 (numer dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych).