Ponad 21 mln zł za 8 pojazdów technicznych

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała umowę z firmą ZPS Sp. z o. o. na zakup 8 pojazdów technicznych. Wartość umowy wynosi 21 660 300,00 zł brutto. Tramwaje zostaną dostarczone do końca 2015 roku.

 

Wykonawca dostarczy w sumie 6 dwukierunkowych tramwajów technicznych z napędem energoelektronicznym oraz pługami odśnieżnymi i 2 przyczepy przystosowane do łączenia z tramwajami.

 

Pierwsza przyczepa o długości ok. 12 m zostanie przystosowana do przewozu materiałów sypkich (np. kruszywa czy tłucznia). Drugi wagon o długości 14 m zostanie przystosowany do przewozu elementów służących do budowy torowisk (np. szyn). Przyczepy będą mogły przewieźć ładunek o masie 20 ton. Wagon „dłuższy” będzie także wyposażony w żuraw, który umożliwi samodzielny wyładunek i załadunek materiału.

 

Tramwaje będą służyły do transportu materiałów budowlanych podczas prowadzonych remontów. Wagony będą wykorzystywane do prac utrzymaniowych (będą wyposażone m.in w spawarki i szlifierki). Dzięki zainstalowanym pługom odśnieżnym (lemieszowym) pojazdy te będą mogły odśnieżać torowiska. Pługi będzie można demontować podczas okresu letniego.

 

Zamówienie obejmuje także pakiet eksploatacyjno-naprawczy, szkolenie pracowników Spółki oraz dokumentację techniczną łącznie z licencjami i oprogramowanie łącznie z licencjami.

 

Tramwaje będą przystosowane do co najmniej 40-letniej eksploatacji.

 

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu w Zakładach Eksploatacji Tramwajów i Zakładzie Naprawy Tramwajów”, który znajduje na liście rezerwowej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko