Ponad 116 mln dla młodych bezrobotnych

Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie” to projekty prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Do końca 2015 r. 393 jednostki OHP z całego kraju zorganizują centra edukacji i pracy młodzieży, centra kariery, czy punkty pośrednictwa pracy.

6 listopada br. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyło się spotkanie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji inaugurującej „Gwarancje dla młodzieży”. Wziął w nim udział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Bezrobocie osób młodych niesie za sobą szereg negatywnych dla społeczeństwa efektów – opóźnianie decyzji o posiadaniu dzieci, dłuższe obciążenie finansowe rodziców, utratę potencjału osób, które wyjeżdżają za granicę. Konieczne są zdecydowane i celowe działania wspierające młodych wchodzących na rynek pracy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Europejska inicjatywa „Gwarancje dla młodzieży” to skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata na koniec września br. wyniosła 17%. W porównaniu z rokiem 2013 młodych bezrobotnych jest mniej o ponad 88 tys. Prawie 30% młodych bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. I to właśnie brak doświadczenia oraz niedopasowanie kwalifikacji do rynku pracy są głównymi przyczynami bezrobocia młodych. Dodatkowo, większość pracodawców wymaga min. półrocznego doświadczenia od potencjalnych pracowników.

Sytuacja na rynku pracy poprawia się. Mimo to bezrobocie wśród młodych wciąż jest w naszym kraju dużym problemem. Działania prowadzone w ramach „Gwarancji dla młodzieży” przez Ochotnicze Hufce Pracy przygotowują młodych w najtrudniejszym momencie samego wejścia na rynek pracy – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły w sierpniu br. realizację dwóch projektów w ramach „Gwarancji”: „Pomysł na siebie” oraz „Równi na rynku pracy”. Oba projekty są realizowane przez 393 jednostki OHP i potrwają do końca 2015 roku. Na realizację projektu „Pomysł na siebie”, w którym udział bierze 1500 osób, przeznaczono 19 147 500 zł, a na „Równi na rynku pracy” (6 tys. osób) – 97 274 400 zł, czyli w sumie ponad 116 mln zł.

Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodów rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.

Projekt „Pomysł na siebie” skierowany jest do osób wieku 15-17 lat, który pomoże im wrócić do szkoły, wyrównać zaległości, czy zdobyć kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach.

W projekcie „Równi na rynku pracy” bierze udział młodzież w wieku 18-25 lat. Celem jest pomoc dla nich w znalezieniu pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej.

Gwarancje dla młodzieży” są uzupełnieniem realizowanych już przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014 – 2021 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln osób.