11 listopada – zakaz przewozu towarów niebezpiecznych w Warszawie

Rozporządzenie wojewody mazowieckiego będzie obowiązywać 11 listopada w związku z obchodami Święta Niepodległości. Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Zakaz obowiązuje we wtorek od godziny 0.00 do godziny 24.00 na obszarze: Traktu Królewskiego – odcinek od ul. Spacerowej do ul. Miodowej, ulicy Królewskiej – odcinek od ul. Marszałkowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście, wszystkich ulic poprzecznych do tych, o których mowa powyżej, na długości 100 metrów od krawędzi jezdni.

Zakaz nie dotyczy dojazdu do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika 43.