10 najnowocześniejszych technologii, które przekształcą sektor opieki zdrowotnej

W 2015 roku rozwój w sektorze opieki zdrowotnej będzie koncentrował się na następujących 10 technologiach: roboty chirurgiczne, cyfrowa patologia, neuroprotetyka, lasery chirurgiczne, inteligentne pigułki, obrazowanie optyczne, technologie informatyczne z zakresu opieki zdrowotnej, zintegrowane monitorowanie oznak życiowych, sztuczne organy i czterowymiarowe obrazowanie ultradźwiękowe (4D) – wynika z analizy pt. “Główne technologie dotyczące sprzętu medycznego i obrazowania w 2015 r. “. Znaczącą cechą listy głównych technologii medycznych, przygotowaną przez Frost & Sullivan, jest ich potencjał w zakresie zaspokajania potrzeb zarówno w krajach rozwiniętych, rozwijających się, jak również w krajach wschodzących.

Nowe metody, takie jak neuroprotetyka i hybrydowe obrazowanie zmierzają w kierunku komercjalizacji. Technologie, które już teraz znajdują się na etapie wczesnej komercjalizacji, w tym inteligentne pigułki i roboty chirurgiczne, będą miały wiele różnych zastosowań.

„Istotne zalety głównych 10 technologii dotyczących sprzętu medycznego i obrazowania przyciągają uwagę zarówno dużych, jak i małych firm z sektora opieki zdrowotnej” – podkreśla Bhargav Rajan, starszy analityk działu TechVision w firmie Frost & Sullivan. „Tradycyjnie, inwestujące firmy 1 poziomu ostrożnie opowiadają się za tego typu pionierskimi metodami bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą finansowania, łączenia partnerów biznesowych czy też przejęć.”

Wspólną cechą, która łączy te 10 rozwiązań, jest ich zakres pozwalający na konwergencję z platformami pozamedycznymi. Innowacje z zakresu elektroniki, czujników, technologii informatycznych i zaawansowanej produkcji aktywnie napędzają rozwój w zakresie produktów i technologii związanych ze sprzętem medycznymi i obrazowaniem. Firmy spoza sektora opieki zdrowotnej, takie jak Google czy IBM inwestują we wspomniane technologie.

„Surowe wymagania dotyczące przepisów prawnych, jak również konkurencyjność odnosząca się do własności intelektualnej, wydłużają okres wejścia na rynek danego produktu i wpływają na możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji” – dodaje Rajan. „Rozwój oparty na współpracy i złożonych klastrach prowadzony we współpracy z branżami spoza sektora opieki zdrowotnej znacznie skróci okres rozwoju i zmniejszy bariery dla wejścia na rynek.”

Po komercjalizacji, ten multidyscyplinarny sprzęt medyczny oraz sprzęt służący do obrazowania o długim okresie użytkowania będą stale wpływały na potencjał rynkowy, badania i rozwój oraz na ich globalne wdrożenie w ciągu kilku lat.