1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby po 65 roku życia stanowią w Polsce około 16 proc. W 2050 roku będzie to już 32,7 proc. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że stosunek osób niepracujących (w wieku 65+) do ogółu zatrudnionych wzrośnie w Polsce w 2060 r. z obecnych 33 proc. do ponad 80 proc. Problem wykluczenia osób starszych jest jednak nie tylko zagadnieniem ekonomicznym, ale także społecznym. W najbliższą niedzielę pracownicy Deloitte włączą się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, obchodzonego m.in. w warszawskim Parku Saskim. Współorganizatorem imprezy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych 25 lat temu. Obchodzony jest 1 października. Święto zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę na problemy osób starszych, wzmocnić obraz starzenia się jako naturalnego procesu oraz zachęcić do dyskusji na temat problemów ludzi dojrzałych. W tym roku warszawskie obchody tego święta odbędą się 4 października w Parku Saskim. Jednym z wystawców podczas niedzielnego pikniku będzie Ogólnopolskie Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”. Tego dnia będzie można bezpłatnie porozmawiać z prawnikiem, psychologiem, a także zapoznać się z ofertą zajęć dla seniorów. Dostępne będą też informacje o „Telefonie Zaufania dla osób starszych”, a osoby, którym bliskie są problemy najstarszego pokolenia zyskają możliwość podpisania „Apelu o poszanowanie godności osób bez względu na wiek”. Apel ten jest także dostępny na stronie Stowarzyszenia. W Parku Saskim będą również obecni pracownicy Deloitte, którzy tego dnia wcielą się w rolę wolontariuszy.

Współpraca pomiędzy Deloitte a Stowarzyszeniem „mali bracia Ubogich” nie ograniczy się jedynie do wsparcia polskich obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Pracownicy Deloitte zaangażują się także w organizację spotkań wigilijnych dla członków Stowarzyszenia, jak również w inicjatywy z okazji Dnia Babci i Dziadka. „Poprzez nasze działania chcemy dotrzeć nie tylko do potrzebujących, samotnych seniorów, ale także uświadomić opinii publicznej, jak ważne są potrzeby osób starszych, a jednocześnie jak niepokojące jest zjawisko ich wykluczenia. W Deloitte bliska jest nam idea, że godność się nie starzeje, a seniorzy zasługują na więcej uwagi” – mówi Ewa Suszek, Koordynator projektu ze strony Deloitte.

Od strony ekonomicznej, o potencjale usług dla tej grupy społecznej będzie mowa podczas tegorocznej edycji Kongresu Senioralnego, który odbędzie się w 6 października. Eksperci Deloitte Renata Onisk i Michał Turczyk będą tam mówić o rozwoju nowej w Polsce gałęzi gospodarki skierowanej właśnie do osób starszych, tzw. gospodarki srebrnej.

Pracownicy Deloitte angażują się w pomoc osobom starszym w ramach wspieranych przez firmę 25 ważnych inicjatyw społecznych na 25-lecie Deloitte w Polsce. Z tej okazji firma w całym kraju sfinansuje projekty, które mają na celu poprawę sytuacji społeczności lokalnych i mieszczą się w formule idei Deloitte „Making an impact that matters” (co oznacza kreowanie pozytywnych zmian). Projekty obejmują sześć obszarów tematycznych: budowanie społeczeństwa obywatelskiego; edukacja; rozwój lokalny; ekologia i ochrona środowiska naturalnego; kultura, sport i zdrowie; pomoc społeczna i wyrównywanie szans.