Loading the player ...

Wypowiedź: Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK

W rankingu Doing Business Banku Światowego Kazachstan zajmuje wysokie, 36. miejsce, blisko Japonii, Słowenii, Rosji, czy Białorusi, a w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego ściga się ze Słowacją i Wietnamem.

Kazachstan zdecydowanie wyróżnia się na tle swojego regionu zamożnością mieszkańców. Dzięki temu stanowi państwo o dużym potencjale dla eksporterów i inwestorów. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że gospodarka tego kraju jest silnie uzależniona od cen ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Kazachstan jest dużym eksporterem ropy naftowej, jednak związanym dosyć mocno z fluktuacjami światowych cen surowców. To było widoczne w 2015 roku w czasie załamania cen ropy. Wówczas kazachska gospodarka dosyć mocno spowolniła.

Bilans obrotów bieżących jest poprawiany dzięki wysokim cenom ropy. Jednocześnie saldo wymiany innych towarów, usług i dochodów pierwotnych i wtórnych jest ujemne. 

Kazachstan zajmuje 1. miejsce na świecie pod względem ochrony inwestorów mniejszościowych. Jest wysoko ceniony także dzięki takim elementom jak egzekwowanie umów, rejestrowanie własności i rozwiązywanie problemów z niewypłacalnością. Z drugiej strony nisko zaopiniowano handel transgraniczny, dostęp do kredytów i podłączenie do elektryczności. Problem stanowi także wysoki poziom korupcji.

Relacje gospodarcze pomiędzy Kazachstanem a Polską sięgnęły w 2017 roku 3,5 mld złotych. Kazachstan eksportuje głównie produkty mineralne, a także produkty przemysłu chemicznego i produkty pochodzenia roślinnego.  Polska sprzedaje z kolei maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne i ich części, produkty przemysłu chemicznego, pojazdy, samoloty i statki, a także urządzenia transportowe, produkty pochodzenia roślinnego oraz różne artykuły przemysłowe.

Pomimo autorytarnego charakteru państwa prezydent Nazarbajew stara się wdrażać rozwiązania prowadzące do demokratyzacji i rozwoju kraju. Władza częściowo ma przejść w ręce rządu i parlamentu. Jednocześnie Kazachstan to jedyne państwo Środkowoazjatyckie, które ma zawarty Traktat o wzmocnionym partnerstwie z Unią Europejską.