Loading the player ...

Wypowiedź: Tomasz Starzyk, specjalista ds. Public Relations, Bisnode Polska.

Więcej Polaków bankrutuje. W rok aż o 85 proc. wzrosła liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich w sądach gospodarczych. Najczęściej decydują się na to kobiety, osoby w wieku od 40 do 49 lat. Najwięcej upadłości było w w województwie mazowieckim.

– W 2016 roku w sądach gospodarczych ogłoszono 4300 upadłości konsumenckich. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 85 proc. Wówczas, w 2015 roku, ogłoszono ponad 2300 upadłości Polaków – mówi newsrm.tv Tomasz Starzyk, specjalista ds. Public Relations, Bisnode Polska.

Na ogłoszenie niewypłacalności częściej decydują się kobiety. W 2016 roku na ogłoszenie upadłości zdecydowało się 2416 Pań, wobec 1872 mężczyzn. To więcej o 544. W 2016 roku upadłość ogłosiło 2416 kobiet, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 82 proc. W 2015 roku sądy ogłosiły upadłość wobec 1321 kobiet. W przypadku mężczyzn w 2016 roku na ogłoszenie bankructwa zdecydowało się 1872 panów, wobec 985 rok wcześniej, co stanowi wzrost o 90 proc.

Kobiety częściej decydują się na ogłoszenie upadłości. To efekt cech kobiet, które dążą to szybszego rozwiązania własnych problemów. Nie unikają trudnych decyzji, i nie mają kłopotu z tym aby trudne decyzje podejmować. Nie chowają głowy w piasek. Częściej interesują się możliwościami rozwiązania kłopotu przez co rośnie ich świadomość.

Upadłość konsumencką najczęściej ogłaszane są względem osób w wieku produkcyjnym. Od 30 do 70 lat. W tym najwięcej notuje się w przedziale od 40 do 49 lat. Tych łącznie w 2016 roku w sądach ogłoszono 1080. W porównaniu do roku ubiegłego stanowi to wzrost o ponad 90 proc. Niewiele mniej ogłoszonych upadłości odnosiło się do trzydziestolatków.

Tych zbankrutowało w 2016 roku 984, co w porównaniu do 2015 roku stanowi wzrost o niemal 100 proc. Warto podkreślić, że trzy cyfrowo wzrosła liczba upadłości Polaków w podeszłym wieku, 70. i 80.-latków. Odpowiednio o 114 proc. i 110 proc.

 

 

2015 rok

2016 rok

↓↑ %

od 10 do  19

1

4

300,00%

od 20 do  29

87

214

145,98%

od 30 do  39

493

984

99,59%

od 40 do  49

568

1080

90,14%

od 50 do  59

452

889

96,68%

od 60 do  69

427

765

79,16%

od 70 do  79

124

266

114,52%

od 80 do  89

20

42

110,00%

od 90 do  99

0

2

 

Największą liczbę upadłości notuje się w województwach dużych i gęsto zaludnionych. Tym samym najwięcej bankructw ogłaszanych jest w województwie mazowieckim – 866, śląskim – 485 i wielkopolskim – 394. Najmniejszą w opolskim – 73, lubelskim – 86 i lubuskim – 104. Jednak to właśnie na Podlasiu najbardziej dynamicznie wzrosła liczba upadłości, o ponad 290 proc. Dalej: w województwie małopolskim o blisko 190 proc., i opolskim o 180 proc. Najmniejszą dynamikę wzrostową odnotowano w województwie lubelskim o 28 proc. łódzkim – 36 proc. i dolnośląskim – 53 proc. Spadku nie odnotowano w żadnym województwie.

 

 

2015 rok

2016 rok

↓↑ %

DOLNOŚLĄSKIE

169

259

53,25%

KUJAWSKO-POMORSKIE

178

367

106,18%

LUBELSKIE

67

86

28,36%

LUBUSKIE

55

104

89,09%

ŁÓDZKIE

183

250

36,61%

MAŁOPOLSKIE

129

374

189,92%

MAZOWIECKIE

554

866

56,32%

OPOLSKIE

26

73

180,77%

PODKARPACKIE

85

189

122,35%

PODLASKIE

27

106

292,59%

POMORSKIE

98

193

96,94%

ŚLĄSKIE

242

485

100,41%

ŚWIĘTOKRZYSKIE

66

139

110,61%

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

60

128

113,33%

WIELKOPOLSKIE

217

394

81,57%

ZACHODNIOPOMORSKIE

150

220

46,67%