Loading the player ...

Wypowiedź: Sebastian Kawczyński, prezes firmy Plagiat.pl

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczyciele otrzymali nowe narzędzie do walki ze ściąganiem w szkołach. Od 1 września Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl dostępny jest w 3 tysiącach szkół średnich i gimnazjów na terenie całego kraju.

– To wyjątkowy projekt, dzięki któremu już w szkołach średnich uczniowie będą̨ mogli przygotować się̨ do uczelnianych standardów. Sprawdzanie prac studentów w programach antyplagiatowych jest ustawowym obowiązkiem, więc wprowadzenie takich norm na wcześniejszych etapach edukacji może przyczynić się̨ tylko do poprawy jakości kształcenia, a to jest nadrzędny cel tego projektu. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby budować w uczniach poczucie świadomości, że kopiowanie cudzych tekstów jest nieuczciwe, a kreatywna praca i samodzielność́ to jedne z najwyższych wartości pracy twórczej. ” – uważa dr Sebastian Kawczyński, prezes Plagiat.pl.

System porównuje prace z tekstami umieszczonymi w bazach światowego Internetu oraz w wewnętrznych bazach szkół i ogólnopolskiej bazie zadań domowych. Efektem sprawdzenia pracy jest raport, w którym nie tylko widać zapożyczone fragmenty, ale podane są̨ również źródła tych zapożyczeń. Nauczyciel będzie taki raport oceniał i stwierdzał, czy zapożyczenia zostały użyte zgodnie z zasadami.

Dzięki integracji Plagiat.pl i firmy Librus, nauczyciele mogą sprawdzać prace domowe i wypracowania ponad 1 mln uczniów. Zadaniem Systemu Antyplagiatowego ma być wspomaganie pracy nauczycieli dzięki możliwości weryfikacji zadań domowych pod kątem obecności w nich nieuprawnionych zapożyczeń.

Z systemu mogą korzystać placówki, które wdrożyły platformę̨ Synergia firmy Librus.