Loading the player ...

Wypowiedź: Karolina Dawidziuk, Rzecznik Prasowy Prezesa GUS

W 2018 r. kinach odnotowano 59,2 mln widzów (o 4,3% więcej w porównaniu z 2017 r.). Muzea zwiedziło 38,1 mln osób (o 1,7% więcej niż w 2017 r.). W przedstawieniach/koncertach organizowanych przez teatry i instytucje muzyczne uczestniczyło 14,9 mln widzów i słuchaczy (o 12,3% więcej w porównaniu z 2017 r.).

Statystyczny mieszkaniec Polski uczestniczył w ciągu roku w przynajmniej 1 seansie filmowym w kinie, niemal każdy zwiedził muzeum, a co 3 był widzem lub słuchaczem w teatrze lub instytucji muzycznej. W 2018 r. działalność sceniczną prowadziło 189 teatrów i instytucji muzycznych posiadających własny zespół artystyczny (o 1,1% więcej w porównaniu z 2017 r.). Najwięcej teatrów i instytucji muzycznych posiadających własny zespół artystyczny działało w województwie mazowieckim (35), a najmniej w podkarpackim (3). Na 372 scenach wystawiono łącznie 69,0 tys. przedstawień/koncertów. Teatry i instytucje muzyczne dysponowały 98,0 tys. miejsc na widowniach w stałych salach. W 2018 r. 80,6% teatrów i instytucji muzycznych należało do sektora publicznego, w ramach którego dla 93,1% organizatorem były jednostki samorządu terytorialnego.

Działalność teatrów i instytucji muzycznych
W 2018 r. w przedstawieniach/koncertach organizowanych przez teatry i instytucje muzyczne uczestniczyło 14,9 mln widzów i słuchaczy (wzrost o 12,3% w porównaniu z 2017 r.). W jednym przedstawieniu/koncercie wzięło udział średnio 216 osób. Jedna instytucja sceniczna zorganizowała średnio 365 przedstawień/koncertów.

Działalność kin
W 2018 r. działało 497 kin stałych. Przeważająca liczba kin stałych zlokalizowana była w miastach (97,0%). Kina stałe dysponowały 1,4 tys. sal z 290,6 tys. miejsc na widowni. W ciągu roku odbyło się 2,2 mln seansów, w których uczestniczyło 59,2 mln widzów (o 4,3% więcej w porównaniu z 2017 r.). W 2018 r. najwięcej kin stałych prowadziło działalność w województwach mazowieckim (81) i śląskim (51). Pod względem liczby widzów wyróżniało się województwo mazowieckie (11,3 mln).

Produkcja filmowa
W 2018 r. wyprodukowano 265 filmów kinowych i telewizyjnych, w tym 70 pełnometrażowych oraz 195 średniometrażowych i krótkometrażowych. W porównaniu z 2017 r. zmniejszyła się liczba filmów pełnometrażowych kinowych (o 9,6%), natomiast zwiększyła się (o 35,3%) liczba filmów pełnometrażowych telewizyjnych. Wzrosła także produkcja filmów średnio i krótkometrażowych – zarówno kinowych, jak i telewizyjnych (odpowiednio o 12,9% oraz 12,7%).

Imprezy masowe
W 2018 r. zorganizowano 7,1 tys. imprez masowych, o 0,2 tys. więcej w porównaniu z 2017 r. (wzrost o 2,9%). Imprezy masowe zgromadziły łącznie 27,6 mln uczestników, o 1,4 mln więcej w porównaniu z 2017 r. (wzrost o 5,4%).
Najwięcej imprez masowych odbyło się w województwie śląskim (896). Najwięcej osób uczestniczyło w imprezach masowych w województwach śląskim (4,2 mln) i mazowieckim (4,0 mln). Zdecydowana większość uczestników brała udział w płatnych imprezach masowych (74,7% ogółu).

W 2018 r. imprezy artystyczno-rozrywkowe stanowiły 49,9% ogółu imprez masowych i zgromadziły 12,6 mln osób. Dużą popularnością cieszyły się również imprezy sportowe (49,0% ogółu), w których uczestniczyło 14,8 mln osób.

– Jeśli zerkniemy na wszystkie te dane razem, można stwierdzić, że zainteresowanie życiem kulturalnym w Polsce wzrasta z roku na rok i coraz częściej chodzimy do kina, odwiedzamy teatry czy tez imprezy masowe-  tłumaczy dla Newsrmtv Karolina Dawidziuk, Rzecznik Prasowy Prezesa GUS