Loading the player ...

Wypowiedź: Agnieszka Kamińska, VELUX

Jak wynika z badania opinii publicznej  „Energooszczędność moim domu 2015” ponad połowa Polaków nie wie, które elementy gospodarstwa domowego są najbardziej energochłonne. W przeprowadzonym w kwietniu 2015 roku sondażu 46% respondentów stwierdziło, że najwięcej energii w ich domach pochłania zasilanie urządzeń elektrycznych. Tylko 24% badanych wskazało na ogrzewanie pomieszczeń. W rzeczywistości na ogrzewanie zużywamy ponad 70% energii pobieranej na potrzeby funkcjonowania gospodarstw domowych. Co jeszcze pochłania dużo energii w mieszkaniach?