Loading the player ...

Wypowiedź: Henryka Bochniarz, była przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Wejście w życie uchwalonej przez Sejm ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS, może spowodować duże perturbacje w funkcjonowaniu firm. Negatywne konsekwencje mogą dotknąć część pracodawców i pracowników. NSZZ  „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan uważają, że nowe przepisy wywołają poważne skutki w sferze ubezpieczeń społecznych, przychodów FUS, budżetu, jednostek samorządu terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rynku pracy. Solidarność i Lewiatan proszą prezydenta o weto.

Jeśli Senat przegłosuje ustawę dotyczącą zniesienia limitu składek na ZUS, nawet z wydłużonym vacatio legis do 1 stycznia 2019 r., to i tak NSZZ „Solidarność” i Konfederacja Lewiatan, będą apelowali do prezydenta o jej zawetowanie.

W wspólnym oświadczeniu Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” napisali, że sprzeciwiamy się zniesieniu limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Wprowadzenie limitu wiązano ze stworzeniem jednolitego systemu emerytalno-rentowego w celu zagwarantowania jego stabilności w przyszłości i niedopuszczenie do tworzenia tzw. „kominów” emerytalnych (dużych różnic wysokości przeciętnej emerytury w stosunku do emerytur najwyższych). Powstawanie dużych rozbieżności w wysokości świadczeń emerytalnych w przyszłości, będzie także wpływało na sposób waloryzacji świadczeń, który stanie się ułomny i niesprawiedliwy, a koszty z tego wynikające przekroczą spodziewane zyski.

Szefowie „Solidarności” i Lewiatana krytykowali działania rządu, które pozorują prowadzenie dialogu społecznego i pomniejszają rolę niedawno powołanej instytucji Rady Dialogu Społecznego. Sposób i tempo procedowania projektu ustawy naruszają podstawowe zasady i standardy dialogu społecznego, który ma swoje umocowanie w art. 20 Konstytucji RP.

We wspólnym oświadczeniu napisali także, że nie zgadzają się na dalsze zwiększanie kosztów związanych z zatrudnianiem osób w ramach umów o pracę. Obecnie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i ich pracodawcy ponoszą zdecydowanie największe koszty z tytułu  utrzymywania systemu ubezpieczeń społecznych. Sprzeciwiają się również zwiększaniu kosztów zatrudnienia w sektorach i na stanowiskach, szczególnie nowych technologii, które w przyszłości będą stanowiły o rozwoju Polski

„Solidarność” i Konfederacja Lewiatan zaapelowali do prezydenta RP o zawetowanie  ustawy, która obarczona jest błędem proceduralnym, a u jej podstaw leżą błędne założenia społeczno – gospodarcze. Umożliwi to partnerom społecznym przeprowadzenie rzetelnej dyskusji z rządem na temat zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.