Loading the player ...

Wypowiedź: Tomasz Zawadzki, szef MindSonar Polska, Anna Jurewicz, coach, trener, konsultant firmy MindSonar, Małgorzata Kułaczkowska, dyrektor CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie

Lepiej pracują w grupie, są skupieni na celach, zorientowani bardziej na szukanie powiązań niż teoretyzowania. Nauczyciele z CLVI Liceum Ogólnokształcącego na warszawskim Mokotowie wzięli udział niecodziennym badaniu stylu myślenia. Pomiar i analizę tego jakimi wartościami kierują się w swojej pracy przeprowadzono za pomocą innowacyjnego narzędzia psychometrycznego MindSonar® – stosowanego powszechnie w państwach Europy zachodniej m.in. w Holandii. Celem projektu było wsparcie kompetencyjne pedagogów w ich codziennej pracy z uczniami.

Wstępem do realizacji projektu pn. „Zaglądamy do głowy” – polskim nauczycielom były badania z których wynika, że na przestrzeni ostatnich lat, jednym z największych problemów polskich szkół jest brak wzajemnego zrozumienia i szereg trudności komunikacyjnych między uczniami i nauczycielami. Inne style myślenia, oraz zupełnie różne postrzeganie tych samych rzeczy przekładają się na zachwianie procesu dydaktycznego a tym samym na obniżenie jego skuteczność.

„Głównym celem projektu jest wspieracie rozwoju kompetencji zawodowych dla pedagogów oraz zbudowanie bliższych relacji ucznia z nauczycielem –  wyjaśnia Tomasz Zawadzki coach i trener MindSonar Polska. MindSonar to jedyne dostępne w Polsce narzędzie, które umożliwia  zbadanie stylu myślenia w określonym kontekście. Tym kontekstem w tym przypadku była polska szkoła. Samo badanie polegało na wypełnieniu kwestionariusza on-line i późniejszej analizie uzyskanych wyników. Nauczycieli  łączy np. silne nastawienie na cel, kreatywne myślenie i wysoka koncentracja na tym co zgodne, poprawne. Są skupieni na uczniach, ich reakcjach i odczuciach. Mamy nadziej, że dzięki tym warsztatom pomogliśmy nauczycielom lepiej zrozumieć siebie a przez to pomóc im w lepszym dotarciu do uczniów – dodaje Zawadzki

W sześciogodzinnych warsztatach wzięło udział kilkunastu nauczycieli różnych klas. Dla większości było to pierwsze tego typu szkolenie.

Jestem bardzo zadowolona, że to badanie odbyło się właśnie w naszej szkole – przekonuje Małgorzata Kułaczkowska dyrektor CLVI Liceum Ogólnokształcącego „Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie. Od wielu lat kładziemy duży nacisk na odpowiednią komunikację pomiędzy uczniem a nauczycielem. Jesteśmy szkołą integracyjną a więc taką, w której znajdują się również dzieci wymagające naszej szczególnej uwagi i troski. By do nich dotrzeć potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań. MindSonar to ciekawe narzędzie, które uświadomiło nam jak myślimy, jakimi wartościami się kierujemy i jak powinniśmy mówić, by skuteczniej dotrzeć do naszych podopiecznych – dodaje Kułaczkowska

To pierwsze tego typu darmowe szkolenie  przeprowadzone w polskiej szkole. Organizator nie wyklucza, podobnych akcji w przyszłości.