Loading the player ...

Wypowiedź: Mateusz Górowski, prezes Fundacji Polska Bez Korupcji

Od nowego roku szkolnego podręczników nie będą musieli kupować rodzice uczniów pierwszej, drugiej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszego rocznika gimnazjum. Książki zapewni im szkoła, która otrzyma na to dotację od ministerstwa. Zakup podręczników do tej pory ze względu na wysoką cenę był zbyt dużym wydatkiem dla wielu rodzin. Wysokie ceny książek oraz problem korupcji w szkołach był do tej pory dużym problemem. Czy sytuacja się poprawi?

Jak mówi newsrm.tv Mateusz Górowski, prezes Fundacji Polska Bez Korupcji, przez kilka lat działania fundacji Polska bez Korupcji udało się zmienić choć w części złe nawyki w polskiej edukacji. Zostały ujawnione praktyki, które godziły bezpośrednio w uczniów i nauczycieli, sprawiały, że w cenach podręczników ukrywano koszty marketingowe wydawców.

Barometr korupcji po latach pogarszania się sytuacji stanął w miejscu i już nie pojawiają się umowy darowizny, o współpracy itp. Wzrosła świadomość przedstawicieli placówek oświatowych oraz wprowadzono do ustawy nowe zapisy, które ją zaostrzają. O tym czy korupcja w szkołach będzie malała powiedział newsrm.tv Mateusz Górowski, prezes Fundacji Polska Bez Korupcji.