Rada Ekspertów programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” zakończyła proces certyfikacji szpitali i wyłoniła zwycięzców. Do pierwszej edycji programu zgłosiło się 63 placówek medycznych z całej Polski, z czego 52 zostały nagrodzone za przestrzeganie standardów bezpieczeństwa oraz działania na rzecz popularyzacji praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego. Uroczysta gala wręczania certyfikatów odbyła się 12 października 2022 podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVI HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT, organizowanego przez wydawnictwo Termedia.

 

Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Takie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje m.in. potencjalne choroby zakaźne, wysoką absencję w pracy i dłuższy powrót do zdrowia chorych. W trosce o bezpieczeństwo polskiego personelu medycznego w 2021 r. została powołana Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której działania mają na celu zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu. Koalicja postanowiła doceniać jednostki medyczne, które już teraz dbają o swoich pracowników, poprzez program certyfikacyjny „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, którego pierwsza edycja właśnie dobiegła końca.

Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

 

Pierwszym krokiem, które musiały podjąć placówki medyczne, by uzyskać certyfikat, było podpisanie deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” dostępnej na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/. Tym samym jednostki zobowiązały się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego, m.in. zapewnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny, posiadania procedur postępowania w przypadku narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz prowadzenia rejestru wszystkich zranień i zakłuć. W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji (szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku ich liczba na ten moment wynosi już ponad 90.

Drugim krokiem procesu certyfikacji było wypełnienie formularza, opracowanego przez zespół Rady Ekspertów, w skład której wchodzą specjaliści z różnych obszarów medycyny oraz promotorzy bezpieczeństwa w zdrowiu. Otrzymanie certyfikatu jest wyróżnieniem dla szpitala, potwierdzającym przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów bezpieczeństwa.

„Certyfikat Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent potwierdza przestrzeganie przez placówki medyczne najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy nimi nagrodzić ponad 50 jednostek. Liczymy na to, że instytucje, którym w tej edycji się nie powiodło, wrócą do nas w przyszłym roku silniejsze, a liczba certyfikowanych placówek będzie stale rosnąć”. ­– mówi Prof. Wojciech Zegarski, Krajowy Konsultant w dz. Chirurgii Onkologicznej, członek Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

 

Bezpieczeństwo personelu wyzwaniem dla polskich szpitali

Ogólnopolskie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” wykazało, że mimo obowiązku zgłaszania zranień, aż 40% personelu pielęgniarskiego, najbardziej narażonego na zranienia, tego nie robi. Dbanie o bezpieczeństwo personelu medycznego niesie za sobą szereg korzyści dla szpitali. Należą do nich m.in. zwiększone szanse na spełnianie wymogów norm ISO oraz wzmocnienie pozycji szpitala wśród pacjentów i potencjalnych pracowników. Warto też wspomnieć o kwestiach finansowych. Jak wykazują badania Komisji Europejskiej, każdego roku wypadki związane z pracą kosztują gospodarki krajów UE ponad 3,3% PKB (ok. 460 mld euro w 2019 roku), a na każde euro wydane przez pracodawcę na bezpieczeństwo i higienę pracy, przypadają ponad dwa euro zwrotu w postaci oszczędności.

 

„W Polsce bezpieczeństwo szpitali nadal stanowi wyzwanie, a przecież stosowanie standardów niesie za sobą same korzyści, także te finansowe. Inwestycja w bezpieczny sprzęt może wiązać się z dużym wydatkiem, ale w dłuższej perspektywie czasu niesie za sobą wiele oszczędności” – podkreśla Prof. Wojciech Zegarski.

 

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali w dalszym ciągu będzie dążyć do tego, by placówki medyczne w Polsce były możliwie najbezpieczniejszym środowiskiem pracy dla personelu medycznego. Kolejna edycja programu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” ma ruszyć w przyszłym roku.

 

Pełna lista placówek, które otrzymały certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, dostępna jest na stronie https://deklaracja-bezpiecznyszpital.pl/.

 

 

 

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji (szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku liczba zgłoszeń na ten moment wynosi ponad 90. Na początku lipca br. ruszyła pierwsza w Polsce certyfikacja bezpieczeństwa i jakości szpitali.

Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.