Loading the player ...

Wypowiedź: Jakub Głąb, dyrektor sprzedaży i rozwoju VSoft.

Windykatorzy już nie straszą karami ale wywierają presję poprzez odwiedziny w siedzibie firmy dłużnika, czy miejscu zamieszkania, kontaktują się z jego rodziną, sąsiadami, współpracownikami czy znajomymi. Powoduje to, że dłużnicy w większym stopniu są gotowi do spłaty zadłużenia lub zadeklarowania nowego harmonogramu spłat.

– Obecnie klienci banków, instytucji finansowych, którzy mają problem ze spłacaniem swoich kredytów są traktowani przez te instytucje w sposób, można nawet czasami powiedzieć, przyjacielski, czy koleżeński. Nikomu nie zależy na tym aby tego klienta stresować, ponieważ może to powodować nawet jeszcze większe opóźnienia w spłacie kredytów. Teraz tendencje są takie żeby z klientem współpracować, klientowi podpowiadać w jaki sposób może spłacać pożyczkę, kredyt, w jaki sposób można podzielić raty – Jakub Głąb, dyrektor sprzedaży i rozwoju VSoft.

Praca windykatora terenowego zwanego coraz częściej negocjatorem terenowym, to nie tylko przekazywanie dłużnikowi informacji dotyczących konsekwencji, które wystąpią w razie braku spłaty zobowiązania, ale także faktyczne pobieranie zaległości czy gromadzenie informacji o dłużniku. Każda wizyta terenowa musi być odpowiednio zaraportowana i stanowi doskonałą bazę decyzyjną do wyznaczenia dalszych kroków zarówno w postępowaniu sądowym, jak i później w egzekucyjnym.

Mobilna obsługa postępowania windykacyjnego jest istotnym elementem skutecznego odzyskiwania długu, stąd stała tendencja do udoskonalenia procesów wchodzących w jej skład: – Ponad 80% dyrektorów naczelnych w przedsiębiorstwach wyraża pewność większego wykorzystania mobilnych technologii dla realizowania założonych strategii w swoich przedsiębiorstwach. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze wdrożenie mobilnych, innowacyjnych rozwiązań pozwalających na stworzenie przewagi nad konkurencją i osiągnięcie sukcesu inwestycji – komentuje Paweł Teodorczuk, VSoft Business Solutions Architect.

Aplikacja np. umożliwia przekazywanie zleceń windykacyjnych oraz niezwłoczny zapis raportów zwrotnych z podjętych interwencji za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów). Pozwala to na uzyskanie bieżącej kontroli nad prowadzonymi działaniami windykacyjnymi. Kontrolą objęte są m.in.: czas wykonania zlecenia, terminowość, jakość obsługi. Wdrożenie aplikacji daje windykatorom bezpieczny i natychmiastowy dostęp do danych sprawy bezpośrednio po zleceniu zadania. Windykator terenowy pobiera zlecenia ułożone w zoptymalizowany plan trasy. Plan może być dostosowywany w trybie rzeczywistym przez koordynatora lub windykatora, w razie zaistnienia szczególnych okoliczności np. pilne zlecenie, korekta adresu.

Zlecenia dostępne są do obsługi również z poziomu mapy trasy. Algorytmy optymalizacyjne dbają o efektywne ułożenie wizyt. Zlecenia pochodzą z systemu windykacyjnego lub innego systemu zlecającego zadania. Windykator otrzymuje dostęp do danych o dłużniku, teleadresowych, sprawy (w tym aktualnego salda zadłużenia), dokumentów powiązanych ze sprawą pochodzących z repozytorium dokumentów. Moduł obsługi zadań pozwala obsłużyć sprawę, zaraportować wynik, a w razie konieczności określić dalsze kroki postępowania. Windykator ma również możliwość utworzenia własnego planu realizacji zleceń, do czego służy dedykowany moduł planowania tras.