Loading the player ...

Wypowiedź: Krzysztof Kaperczak z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Mariusz Pietrzak, projektant rusztowań w firmie Layher.

Rusztowania sprawdzają się nie tylko na budowie, ale jak się okazuje mogą pomóc przełamać bariery osobom niepełnosprawnym. To za sprawą nietypowej pochylni. Ostatnio testowały ją osoby poruszające się na wózkach.

– Testy polegały na jeżdżeniu po pochylni pod zmiennym kontem. Testowaliśmy pochylenia niższe niż przewidują obecne przepisy, ale również testowaliśmy możliwość poruszania się przy pochyleniach większych – mówi newsrm.tv  Krzysztof Kaperczak z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. – Niektóre osoby niepełnosprawne są zainteresowane wynikami, a także możliwością kupienia pochylni, gdyż mają problem z własnym mieszkaniem. Szukają sposobu jak do niego dojechać.

Testowana pochylnia jest krótsza od tradycyjnej. To dzięki temu, że może mieć większe pochylenie. Konstrukcja jest wykonana z elementów lekkich, składanych i może być dość szybko zmontowana i rozmontowana. Dzięki tym cechom pochylnia może zostać ustawiona w miejscach, gdzie ze względu na kształt terenu nie można zastosować tradycyjnych rozwiązań.

– Jest to pochylnia zbudowana z rusztowań. Można ją w dowolnym miejscu łatwo zmontować. Najważniejszą innowacją tej pochylni jest możliwość zmiany jej nachylenia. Pochylnia taka może być zastosowana w miejscach gdzie ogranicza nas teren, który uniemożliwia zbudowanie pochylni zgodnej z obecnymi przepisami. Można także ją zbudować w miejscach, których np. powódź lub inne kataklizmy zniszczyły istniejącą pochylnię – Mariusz Pietrzak, projektant rusztowań w firmie Layher.

Badania Głównego Urzędu Statystycznego z 2009 roku „Stan zdrowia ludności Polski” dowodzą, że co siódmy Polak to osoba niepełnosprawna. Część z nich podczas samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejskiej musi niejednokrotnie pokonywać liczne przeszkody. Niektóre z zaproponowanych dotychczas  rozwiązań, mających ułatwić życie osób niepełnosprawnych, okazują się czasem zawodne. Jedne z nich to zastosowanie urządzeń dźwigowych, które ulegają częstym awariom technicznym, uniemożliwiając tym osobom  dotarcie do wyznaczonego celu.

– Jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na wózku inwalidzkim. Podczas podróży do pracy, nie mogę polegać na urządzeniach, które są zawodne. Mówię tutaj przede wszystkim o dźwigniach. Konieczne jest, aby spełniały one swoją funkcję i za każdym razem pozwoliły mi dotrzeć do wyznaczonego celu. Dla osób niepełnosprawnych każda pochylnia, która może zastąpić bądź uzupełnić urządzenie dźwigowe, jest na wagę złota – mówi Krzysztof Kaperczak z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Urządzenia dźwigowe nie zawsze mogą być zastąpione czy uzupełnione o standardową pochylnię dla niepełnosprawnych. Wynika to z niewystarczającej przestrzeni potrzebnej do jej rozstawienia. Firma Layher wraz z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów postanowiły stworzyć konstrukcję, która ustawiona pod większym kątem nachylenia pozwoli rozwiązać ten problem. Autorzy pomysłu sprawdzają, jak osoby z niepełnosprawnością oceniają ich propozycje.