Loading the player ...

Wypowiedź: dr Bohdan Wyżnikiewicz, autor raportu, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Wzrost cen tabletów i smartfonów na rynku krajowym nawet o 8 procent i wzrost zainteresowania ich zakupem poza Polską – takie skutki może mieć objęcie opłatą reprograficzną tego typu urządzeń mobilnych. Tak przynajmniej wynika z Raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową analizującego potencjalny wpływ opłaty reprograficznej na ceny produktów nimi objętych.

Opłata reprograficzna to opłata od kopiowania legalnie pozyskanych utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego. W zamyśle ma zrekompensować straty ponoszone przez twórców w związku ze zwielokrotnianiem ich dzieł przy wykorzystaniu określonych urządzeń i nośników.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracował raport, którego celem było określenie, czy i jaki wpływ na cenę produktów na rodzimym rynku miałoby objęcie opłatą reprograficzną tabletów i smartfonów. Z raportu wynika, że opłata reprograficzna wpłynęłaby istotnie na cenę urządzeń mobilnych. Największy wpływ miałaby na urządzenia w dolnym segmencie rynku tabletów i smartfonów, gdzie wzrosty cen mogłyby sięgnąć nawet 8 procent.