Loading the player ...

Wypowiedź: Paweł Chęciński, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Duży przepływ ludzi czy zanieczyszczenia środowiska, to tylko niektóre z czynników, które sprawiają, że wielkie miasta sprzyjają rozprzestrzenianiu się różnych chorób. Najważniejsza w takich sytuacjach jest prewencja. Jak z grypą walczy Warszawa?

– Miasto Stołeczne Warszawy prowadzi wiele programów profilaktycznych, są trzy programy, których celem jest zaszczepienie określonych grup ludności warszawskiej. Te programy są prowadzone już od dziesięciu lat i takim najważniejszym, najpoważniejszym z nich, jest program szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowany do osób powyżej 65 roku życia – mówi newsrm.tv Paweł Chęciński, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach tego programu zapewniane są bezpłatne szczepienia w placówkach leczniczych dla osób, które wyrażą w nim chęć udziału. Drugi program jest skierowany do osób bezdomnych, przebywających w warszawskich noclegowniach, natomiast trzeci dotyczy chorych, przebywających w Warszawskim Ośrodku Opiekuńczo-Leczniczym.

Miasto Stołeczne Warszawa przeznacza na programy profilaktycznie około 2 milionów złotych rocznie, a w ich efekcie co roku szczepionych jest około 60 tysięcy osób. Jak tłumaczy Paweł Chęciński, szczepienia są bardzo ważne, ponieważ nie tylko zmniejszają stopień zachorowalności na grypie w społeczeństwie, ale również powodują, że zniwelowane jest ryzyko wystąpienia powikłań po grypie. 

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy ogłosili rok 2015 rokiem walki z powikłaniami pogrypowymi, których szczególnie poważne konsekwencje ponoszą osoby z grup ryzyka.