Loading the player ...

Wypowiedź: dr Andrzej Paciorkowski, Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Koordynator ogólnopolskiego programu Szkoła Cukrzycy.

Dobra wiadomość dla pacjentów z cukrzycą, którzy bez przeszkód mogą kontynuować terapię, nie ponosząc dodatkowych obciążeń finansowych. – Ogłoszona właśnie lista leków refundowanych, przywraca cenę insuliny długodziałającej lantus do poziomu z przedostatniej listy leków refundowanych – mówi newsrm.tv dr Andrzej Paciorkowski, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, koordynator ogólnopolskiego programu Szkoła Cukrzycy.

Od trzech lat na liście leków refundowanych znajduje się długo działający analog insuliny Lantus® refundowany w cukrzycy typu 1 oraz u części pacjentów w cukrzycy typu 2. Od 1 września 2015 r., po wejściu na listę refundacyjną – biosymilaru glargine, obniżył się limit refundacyjny. W związku z tym odpłatność dla pacjenta za preparat Lantus® automatycznie, istotnie wzrosła. Firma Sanofi obniżyła cenę preparatu do poziomu, który przywrócił odpłatność dla pacjenta sprzed dwóch miesięcy – 72,95 zł za opakowanie 5 wstrzykiwaczy – na obowiązującym od dnia 1 listopada br.  wykazie leków refundowanych, opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2015.66.

– Dzięki temu pacjenci będą mogli  kontynuować leczenie preparatem wybranym wspólnie przez chorego i lekarza. W przypadku cukrzyków, którzy nie stosowali wcześniej insuliny długodziałającej, oznacza to możliwość wyboru rodzaju insuliny bez konieczności rozważania cen poszczególnych leków – dodaje dr Andrzej Paciorkowski, Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Koordynator ogólnopolskiego programu Szkoła Cukrzycy.

Wskazania refundacyjne insuliny Lantus® pozostają bez zmian. Z terapii mogą korzystać pacjenci z cukrzycą typu 2, leczeni insuliną NPH od co najmniej pół roku z hemoglobiną glikowaną (HbA1c)  8% i więcej oraz ci, u których w tym okresie leczenia pojawiły się udokumentowane nawracające epizody ciężkiej lub nocnej hipoglikemii. W przypadku osób z cukrzycą typu 1. analog jest refundowany w całej populacji, do refundacji uprawnieni są także diabetycy z cukrzycą o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO). Insulina glargine Lantus® jest refundowana zarówno w jednorazowym wstrzykiwaczu jak i we wkładach do wielorazowych wstrzykiwaczy.

Lekarz wyjaśnia, że stosowane zamiennie leki biopodobne, czyli biosymilarne, to preparaty o podobnej skuteczności i podobnym bezpieczeństwie do leków oryginalnych. Aplikowanie ich wiąże się jednak z koniecznością ponownej edukacji pacjenta w zakresie sposobu przyjmowania leku.

Zamiana leku u każdego pacjenta jest podyktowana różnymi względami. Jeżeli zamiana spowodowana jest względami ekonomicznymi, to jest to dodatkowe obciążenie i stres dla pacjenta, a dla lekarza dodatkowy wysiłek, jak również wymaganie odnośnie dostosowania, sprawdzenia czy skorygowania lekiem biopodobnym w stosunku do leku oryginalnego – podsumowuje dr Andrzej Paciorkowski.