Loading the player ...

Wypowiedź: Jakub Piwnik, Communications Manager Zadane.pl.

Za likwidacją szkół gimnazjalnych jest 31% uczniów, a przeciwnych ponad 43% ankietowanych. Bardziej przeciwni planowanym zmianom byli gimnazjaliści 48% z nich chce pozostawienia gimnazjów. Wśród licealistów 37% nie chce zmian ale już 28% nie ma pewności – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Zadane.pl.

– Natomiast 25% ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Uczniowie też wskazywali konkretne problemy z edukacją – mówi newsrm.tv Jakub Piwnik, Communications Manager Zadane.pl i dodaje. – Blisko 50% ankietowanych na pytanie o swój ulubiony sposób zdobywania wiedzy wymieniło zajęcia szkolne. Oczekiwania gimnazjalistów i licealistów są dosyć wysokie jeżeli chodzi o same lekcje. 82% ankietowanych wskazało, że nie czują się komfortowo z tym co dostarcza im szkoła. Nie są pewni czy zajęcia przygotowują ich do przyszłej kariery.

Choć tradycyjna lekcja okazała się prawie niezastąpiona, popularna jest też nauka indywidualna – 45% licealistów i 34% gimnazjalistów. Naukę online wybrało 26% uczniów liceów i 23% gimnazjum. Ponadto uczniowie chętnie wskazywali też na naukę ze znajomymi – najczęściej gimnazjaliści  (27%) oraz korepetycje indywidualne – najczęściej licealiści (26%).

Wśród oczekiwań uczniów wobec szkoły znalazły się przede wszystkim budowanie dobrych relacji społecznych z rówieśnikami i nauczycielami (20%) oraz różnorodności wyboru dziedzin nauki (20%), a także wolność w pogłębianiu i poszerzaniu wiedzy (17%).

W pytaniu o opinię na temat szkoły uczestnicy ankiety zgodzili się co do tego, że głównie przygotowuje ona do zdobywania wykształcenia (17%)  i zdawania egzaminów (15%). Jedynie 10% osób uznało, że przygotowuje także do funkcjonowania w społeczeństwie. Okazało się także, że blisko 24% licealistów i 23% gimnazjalistów źle czuje się w swojej szkole.