Loading the player ...

Wypowiedź: Justyna Niebutkowska, PR & Marketing Specialist Europ Assistance Polska.

Złamania, zwichnięcia, skręcenia lub stłuczenia kończyn – to jedne z wielu wypadków jakie mogą zdarzyć się w szkole. Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej w zeszłym roku szkolnym doszło do ponad 71 tysięcy wypadków w placówkach oświatowych z udziałem dzieci. Najwięcej incydentów miało miejsce na sali gimnastycznej, podczas zajęć sportowych, na korytarzach i schodach, a także boiskach i placach zabaw. Jak można uchronić się przed skutkami takich zdarzeń?

Szkoła to miejsce gdzie dzieci spędzają w roku szkolnym dużą część swojego dnia. Nad ich bezpieczeństwem mają obowiązek czuwać nauczyciele i przedstawiciele szkoły. Jednak nie sposób upilnować wszystkich i wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do nieszczęścia. Stąd bardzo często placówki oświatowe decydują się na wykupienie grupowego ubezpieczenia NNW dla swoich uczniów. Szkoły wybierają towarzystwo, sumę ubezpieczenia, a także zakres ochrony i wysokość składki. Warto pamiętać, że takie ubezpieczenie jest fakultatywne i nie zawsze możemy w tym zakresie liczyć na decyzję szkoły.

– Rodzice nie zawsze wiedzą, że ubezpieczenie jest dobrowolne i podpisują takie dokumenty. Często też nie czytają ogólnych warunków takiego ubezpieczenia i nie mają świadomości jak wysoka jest suma ubezpieczenia. Jest to kluczowe, gdyż ubezpieczenia zawierane przez szkoły często mają niską kwotę ubezpieczeniową. W sytuacji nieszczęśliwego wypadku dzieci często nie mogą liczyć na wysokie odszkodowanie – mówi newsrm.tv Justyna Niebutkowska, PR & Marketing Specialist Europ Assistance Polska.

Polisy szkolne przeważnie gwarantują jedynie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Wybierając ubezpieczenie dla swojego dziecka, można rozważyć zakup indywidualnego NNW np. z bogatym assistance medycznym i świadczeniami rehabilitacji. Przed wykupieniem polisy, rodzice powinni zwrócić szczególna uwagę na zakres umowy ubezpieczeniowej. Wymiar ochrony różni się bowiem w zależności od poszczególnych ubezpieczycieli. Przedmiotem polisa NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub tzw. rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonej osoby. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Najczęściej polisy obejmują zdarzenia, do których doszło na terenie placówki oświatowej, czy w drodze do lub ze szkoły. Na rynku dostępne są też ubezpieczenia, których szerszy zakres dotyczy również wypadków powstałych podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także chroni dzieci podczas wakacji czy ferii.

Podczas wyboru odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, warto dodatkowo zwrócić uwagę , czy oferta zawiera świadczenia assistance. – Ubezpieczenie zawierające pakiet assistance zapewnia nie tylko odszkodowanie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, ale także niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu: wizytę lekarza, opiekę pielęgniarską, dostarczenie leków czy korepetycje z lekcji opuszczonych w związku z dłuższą hospitalizacją – mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska i dodaje. – Bardzo ważna jest również pomoc w organizacji i prowadzeniu rehabilitacji – często wypłata świadczenia pieniężnego nie do końca jest pomocna, ponieważ i tak nie wiemy, do którego ośrodka rehabilitacyjnego się udać lub czy ułożony plan rehabilitacji jest dla dziecka na pewno odpowiedni. Opieka i pomoc dedykowanego opiekuna rehabilitacji zdejmuje z nas ciężar samodzielnych poszukiwań ośrodka, umawiania się na wizyty, a w pełnej wersji również pokryje koszty rehabilitacji.