Loading the player ...

Wypowiedź: Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski po raz trzeci został laureatem nagrody „Bank of the Year in Poland”. W uzasadnieniu tegorocznych wyników podkreślono umocnienie wiodącej pozycji rynkowej, znaczącą poprawę jakości portfela kredytowego, utrzymanie wysokiej efektywności działania oraz solidną pozycję płynnościową i wzmocnienie siły kapitałowej.

Tytuł „Bank of the Year in Poland” jest trzecią „statuetką Brackena” (od nazwiska założyciela miesięcznika „The Banker”) w kolekcji PKO Banku Polskiego. Bank, w kategorii „Najlepszy Bank w Polsce” triumfował także w latach 2011 i 2014.

– Przyznany PKO Bankowi Polskiemu tytuł „Najlepszego Banku w Polsce” dowodzi, że najlepsi międzynarodowi eksperci doceniają nasze zrównoważone, odpowiedzialne podejście do rozwoju. Konsekwentnie dążymy do tego, by łączyć ambitne cele biznesowe, ciągłe doskonalenie operacyjne czy innowacyjność produktową i procesową ze szczególnym uwrażliwieniem na długofalowe potrzeby polskiej gospodarki. Tak zdefiniowane podejście do poszukiwania nowych źródeł wartości może być naszą specyficzną lekcją i inspiracją dla innych, którzy szukają nowego paradygmatu biznesowego w dynamicznie zmieniających się warunkach zewnętrznych. Naszemu przywiązaniu do odpowiedzialnego wzrostu, ściśle związanego z przyszłością naszego kraju, daliśmy wyraz w nowej strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” – powiedział Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego podczas ceremonii finałowej, która odbyła się 7 grudnia w Londynie.

– Odwołujemy się do blisko stuletniej tradycji wspierania polskiej przedsiębiorczości oraz troski o oszczędności i realizację planów klientów. Jesteśmy przy tym jednym z branżowych liderów innowacyjności oraz społecznego zaangażowania biznesu. Chcemy jeszcze mocniej wykorzystać potencjał powstały w wyniku konsekwentnych działań prowadzonych na styku świata bankowości elektronicznej i nowoczesnych usług publicznych  – dodaje Jakub Papierski.

Wydawany od 1926 roku miesięcznik „The Banker”, przez kadry kierownicze banków na całym świecie, jest uznawany za wyjątkowo cenne, obiektywne źródło informacji na kondycji i perspektyw globalnego sektora finansowego. Zwycięzca w kategorii „Najlepszy Bank Roku” otrzymuje statuetkę nazwaną na cześć Brendana Brackena, założyciela miesięcznika „The Banker”, który w latach 1945-1958 kierował wydawnictwem „Financial Times”.