22 czerwca 2017
Jesteśmy leczeni płynami? Skala płynoterapii rośnie

Wypowiedź: Maciej Chmielowski, dyrektor Generalny Fresenius Kabi Polska, mgr Paweł...