3 listopada 2015
Jak rozpoznać luksusową markę?

Wypowiedź: Mariusz Pujszo, Organizator Gali "LMR2015"; Katarzyna Śliwińska, RuckZuck; Henryk...