25 stycznia 2016
Mobilne technologie podbijają banki

Wypowiedź: Rafał Witczak, dyrektor w Departamencie Bankowości Elektronicznej Banku Pekao...