9 grudnia 2019
2020 rok – rośnie pesymizm pracodawców

Pracodawcy z większą rezerwą oceniają sytuację gospodarczą kraju. Coraz więcej...