18 lipca 2016
Od ryzyka terroryzmu można się ubezpieczyć

Wypowiedź: Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor działu Specialty Lines w firmie AIG....