7 stycznia 2016
Cena vs. jakość. Jak wybieramy operatora?

Wypowiedź: Katarzyna Pąk, dyrektor działu marketingu i komunikacji w firmie...