1 lutego 2016
PKO BP zachęca do korzystania z bankowości internetowej

Wypowiedź: Michał Macierzyński, zastępca dyrektora Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej...