13 lutego 2018
Twój partner może mieć tajne konto. Co 5 osoba odkłada...

Wypowiedź: Agnieszka Szczepanik, dyrektor ds. Edukacji w Wonga. 60 proc....