13 listopada 2015
Nie tylko zwiedzanie. Atrakcje w muzeach

Wypowiedź: Aleksandra Głowacz, kierownik działu edukacji muzealnej O baroku można...