8 stycznia 2016
Wywiad: Fundamentem silnej marki są prawdziwe wartości

– Fundamentem silnej marki są prawdziwe wartości: konkretna misja, wizja...