9 lutego 2017
Wirtualna rzeczywistość pomoże nam w zakupach

Wypowiedź: Krzysztof Kozłowski, dyrektor Badań i Rozwoju Sieci i Platform...