7 września 2016
Bezpłatne leki dla pacjentów po 75 roku życia – porady...

Wypowiedź: prof. Justyna Zajdel, dyrektor Instytutu Prawa w Społecznej Akademii...