18 grudnia 2015
Co czwarty program w firmach jest nielegalny

Wypowiedź: Janusz Krzyczkowski, Sales Manager IPR-Insights Poland. Według badań IDC...