7 grudnia 2015
Coraz więcej hurtowni bankrutuje

Wypowiedź: Grzegorz Błachnio, Euler Hermes. W listopadzie opublikowano informację o upadłości...