19 grudnia 2018
Rusza sąd online – wyroki nawet 20 razy szybciej

Wypowiedź: Robert Szczepanek, radca prawny, współzałożyciel Sądu Polubownego ULTIMA RATIO...