3 sierpnia 2015
Przybywa dłużników w biurach informacji gospodarczej

Wypowiedź: Edyta Szymczak, prezes zarządu, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A....