22 lutego 2018
GPW była trzecim rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów

Wypowiedź: Dariusz Mejszutowicz, wicedyrektor Działu Rozwoju Biznesu i Rynków Giełdy...