16 marca 2017
Moneta warta sztabkę złota

Wypowiedź: Michał Tekliński, Grupa Goldenmark. Jedna moneta jest warta tyle...