21 sierpnia 2017
Skomplikowane przepisy zwalniają polską innowacyjność

Wypowiedź: Dominika Orzołek, menedżer, zespół innowacji i zachęt inwestycyjnych, Deloitte...