28 grudnia 2018
Kiedy arytmia może być groźna dla życia

Wypowiedź: dr n.med. Artur Oręziak, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu...

14 września 2018
Codzienność z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym

Wypowiedź: docent Marcin Grabowski, Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego...