3 kwietnia 2018
Zmiany w Kodeksie Pracy: Będzie można zwolnić kobietę w ciąży

Wypowiedź: Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco...

6 listopada 2015
Większość wypadków w pracy jest z winy pracownika

Wypowiedź: Joanna Skrzyńska, TNS Polska, Andrzej Smółko, przewodniczący Koalicji Bezpieczni...