24 czerwca 2016
112 do poprawy? Niesłyszący mają problem z wzywaniem pomocy

Wypowiedź: Andrzej Ogonowski z firmy SMSAPI.pl. Niesłyszący w Polsce mają...