5 lutego 2016
Kobiety mają mniejsze szanse na przeżycie zawału serca

Wypowiedź: prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego Gdańskiego Uniwersytetu...