Loading the player ...

Wypowiedź: dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A., dr Michał Kowalczewski, Prezes Zarządu Mercurius Dom Maklerski, Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek Zarządu Celon Pharma S.A.

To może być największa oferta publiczna w tym roku. Na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych zamierza wejść pierwsza spółka biofarmaceutyczna specjalizująca się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami. Celon Pharma S.A. planuje wypuścić 15 mln nowych akcji. Cena maksymalna w ofercie ustalona została na 16,33 zł za jedną akcję. Oferującym akcje i Prowadzącym księgę popytu jest Mercurius DM.

– Środki z emisji zostaną przeznaczone z jednej strony na rozbudowę naszych mocy wytwórczych i rozwój tych technologii, które dotyczą leków wziewnych. Natomiast duża część środków przeznaczona jest na dofinansowanie projektów badawczo rozwojowych. Zarówno leków hybrydowych jak i leków o olbrzymim potencjale innowacyjnym – mówi newsrm.tv dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Obecnie w portfolio spółki znajduje się 12 projektów realizowanych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe. Są to zarówno nowe terapie o już rozpoznanym mechanizmie działania, jak i nowe, dotychczas niestosowane cząsteczki. Z emisji akcji firma planuje zyskać 245 mln zł brutto, czyli ok. 235 mln zł netto.

– Celon Pharma jest spółką, która już była przez długi czas oczekiwana przez inwestorów. Spółka zamierza wyemitować 15 mln nowych akcji. Nowi akcjonariusze będą mieli 1/3 kapitału po podwyższeniu – dodaje  dr Michał Kowalczewski z DM Mercurius   oferującego akcje spółki.

Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.

Proces wytwarzania odbywa się w ramach systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice), na podstawie którego Spółka może rejestrować i sprzedawać leki we wszystkich krajach UE.

– Najbliższe nasze plany dotyczą ekspansji terytorialnej. Nasz główny lek planujemy wprowadzać na głównych rynkach zarówno w Europie, USA jak i rynkach dalekowschodnich np. Chiny, Hongkong. Na polskim rynku będziemy   nadal umacniać naszą pozycje – mówi Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Członek Zarządu Celon Pharma S.A. i dodaje. – Działania sprzedażowe i marketingowe będą pokrywane wyłącznie z bieżących obrotów. Emisja akcji jest przeznaczona przede wszystkim na inwestycje i dodatkowe projekty.

Oferta publiczna i harmonogram

Kapitał Spółki dzieli się na 30.000.000 akcji. Na podstawie Prospektu Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertą 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 15.000.000 akcji serii A2, do 15.000.000 akcji serii B oraz nie więcej niż 15.000.000 Praw do Akcji Serii B.

Przy założeniu subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji free float Spółki wyniesie 33 proc.

Harmonogram oferty wygląda następująco:

Oferującym akcje Celon Pharma S.A. jest Mercurius DM, natomiast Vestor DM i DM BOŚ są współprowadzącymi księgę popytu.

13-19 września, do godz. 23:59 – Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych
13-20 września, do godz. 15:00 – Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
20 września – Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz liczby oferowanych akcji
21-23 września – Zapisy w transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych
27 września – Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji
w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
około 14 października – Pierwszy dzień notowań PDA na GPW

W 2015 roku Spółka wypracowała już 107,5 mln zł przychodów, 47,2 mln zł EBIT oraz 37,2 mln zł zysku netto. W samym I półroczu 2016 roku Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 24,2 mln zł netto. Zarząd przewiduje rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 20-50% zysków rocznych. Rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy w głównej mierze uzależnione będą od kondycji finansowej Spółki oraz potrzeb związanych z jej rozwojem, w tym planowanych badań oraz niezbędnych inwestycji.