Loading the player ...

Wypowiedź: prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wśród Polaków chorych przewlekle jedynie 65% deklaruje, że zawsze przyjmuje wszystkie zalecone przez lekarzy dawki leków. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów jest niezwykle istotnym problemem, na który składają się m.in. takie czynniki jak: ograniczona wiedza pacjenta na temat zagrożeń choroby czy brak wiedzy o pozytywnych skutkach systematycznego stosowania się do zaleceń lekarza.

Przyczyny nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych w Polsce oraz za całym świecie, tkwią nie tylko w świadomym modyfikowaniu zleconej terapii przez pacjentów, lecz także mają swoje źródła w bardziej złożonych mechanizmach rządzących naszym zachowaniem. W wielu chorobach przewlekłych brak współpracy chorego staje się jednym z najważniejszych czynników powodujących małą skuteczność terapii.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę lekarzy w poprawie skuteczności terapii. Ich nastawienie ma znaczący wpływ na postawę pacjentów i ich stosunek do leczenia. Otoczenie medyczne i środowisko, w jakim znajduje się pacjent wpływa na wzmocnienie systematyczności i przestrzegania zaleceń lekarzy – mówi prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Niestety pacjenci, często nie mówią prawdy na temat regularności przyjmowania leków. Już Hipokrates mówił, żeby uważać na pacjentów, którzy często kłamią, że przyjmują przepisane im leki”. Dlatego ważnym czynnikiem w zapobieganiu nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów są metody wspierania chorych w zachowaniu systematyczności terapii. Możliwe jest dostarczanie im narzędzi ułatwiających regularne przyjmowanie przepisanych przez lekarza leków w codziennym życiu oraz uświadomienie istniejących zagrożeń i pozytywnych skutków wynikających ze stosowania się do ich zaleceń. Pomocnym narzędziem mogą być np. „dzienniczki pomiarów”, które pacjenci otrzymują w ramach kampanii „Ciśnienie na Życie”. W dzienniczku chorzy mogą zapisać zalecone leki razem z dawkami oraz regularnie notować wyniki pomiarów ciśnienia krwi.