Loading the player ...

Wypowiedź: Paweł Paluchowski, Wiceprezes Zarządu HAWE S.A.

Szerokopasmowy Internet pojawi się w kolejnych regionach naszego kraju. Kończą się właśnie prace Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (ORSS).  Już we wrześniu z rozwiązania będą mogli korzystać mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego. Natomiast w październiku skończy się budowa ORSS na Podkarpaciu.

– W projekcie warmińsko – mazurskim wykonano już 98% prac projektowych. Wybudowane zostało ok. 2 tysiące kilometrów nowoczesnej sieci światłowodowej. Projekt podkarpacki w ok. 50% jest już wykończony – mówi Paweł Paluchowski, Wiceprezes Zarządu HAWE S.A.

Sieć zagwarantuje otwarty dostęp dla lokalnych operatorów detalicznych, którzy na jej bazie, będą mogli świadczyć usługi klientom końcowym. Umożliwi to też administracji publicznej wdrożenie takich projektów, jak e-administracja czy e-edukacja.